O našem sboru

MEZINÁRODNÍ SBOR PRAHA – LHOTKA

Členové a přátelé mezinárodního sboru Praha-Lhotka jsou lidé, které spojuje křesťanská víra v Boha vycházející pouze z biblického učení.

Setkáváme se v počtu 30-50 lidí na adrese Zálesí 50, Praha 4. Hovoříme česky, anglicky a německy. Bohoslužba je překládána do angličtiny nebo některé části programu jsou přímo v angličtině. Studium Bible probíhá odděleně v angličtině a v češtině.

Pravidelné sobotní bohoslužby navštěvují domácí i zahraniční studenti, rodiny s dětmi a všichni, kteří hledají v životě naději. První část dopolední bohoslužby věnujeme systematickému studiu Bible (9.30-10.30h) a druhou dopolední část tvoří chvalozpěvy a kázání – úvaha z bible (10.45-11.45h). Odpolední část (13.15-14.00h) obsahuje program mládeže, zkušenosti a zamyšlení z Bible. Zpěvem chválíme Pána Boha v průběhu celého dne.
Ačkoliv jsme různorodí, dohromady tvoříme kompaktní společenství a naším společným cílem je být věrný v Boží věcech tak, aby při druhém příchodu Pána Ježíše jsme mohli stát po pravici.
Rádi Vás přivítáme mezi námi a věříme, že i Vy budete duchovně obohaceni na každý nový den.

Večeře Páně
VPSbor16 Let

Je mnoho otázek, které si společně klademe a odpovědi nalézáme v Bibli.

Zajímá Vás?

 • Inteligentní víra
 • Kde je Bůh, když procházíme utrpením
 • Evoluce není možná
 • Největší dar lidstvu
 • Pravá kniha v pravý čas
 • Proč chodím na bohoslužby v sobotu
 • Jakou budoucnost má planeta Země
 • Mýty o posmrtnom životě

Napište si o publikace, které Vás zajímají. Uveďte Vaše jméno, kontaktní telefon, e-mail a poštovní doručovací adresu. Zájem o uvedenou publikace zašlete na e-mail:lhotka@casd.cz

 • Bible (Starý a Nový zákon)
 • Čtvrtletní úkoly sobotní školy (můžete si doma každý den studovat biblické téma)
 • Život a dílo Ježíše z Nazareta
 • Vývoj křesťanství v posledních dvou tisíciletích světových dějin
 • Radim Passer: 3 a 1/2 roku aneb americký sen v Česku (1.díl)
 • Radim Passer: 3 a 1/2 roku II aneb s vírou a odhodláním (2.díl)
 • Jinou zajímavou duchovní knihu

Chcete-li telefonickou biblickou konzultaci, volejte pastora našeho sboru pana Jaromíra Lodera – tel.+420 732 522 556
.

  Publikováno v .