INTERNATIONAL SDA CHURCH IN PRAGUE

MEZINÁRODNÍ SBOR CASD V PRAZE

We are a group of Seventh-day Adventists from all over the world worshipping God in Prague. You are warmly invited to the various activities. Kindly follow our schedule by clicking calendar.

About Our Church

Jsme společenství Církve adventistů sedmého dne z celého světa, a k bohoslužbám se scházíme v Praze. Srdečně Vás zveme k návštěvě a účasti na různých aktivitách. Jejich přehled naleznete v kalendáři akcí.

O našem zboru

Join us in our Sabbath (Saturday) worship, choir practice, Wednesday`s prayer meetings, lectures on health, social meetings and Friday bible study.

Activities

Můžete se připojit k pravidelným sobotním bohoslužbám či k nácviku a zpěvu písní. Ve středu probíhají modlitební setkání, přednášky zdravého životního stylu nebo společenská setkání. V pátek studium Bible.

Aktivity

Your salvation is very important! If you are searching for your well-being and happiness, please enquire about various possibilities to get your answer.

Contact

Vaše spasení je velmi důležité! Hledáte-li duševní (životní?) pohodu a štěstí, zeptejte se a získejte své odpovědi. Scházíme se každou sobotu.

Kontakt

Things We Do

We gather here every Sabbath, starting with Sabbath school Bible studies (from 9.30 am to 10.30 am). Then we continue worshipping our Lord with songs, sermon, prayers (from 10.45 am to 12.00 pm). In the afternoon , we have a choir practice, followed by afternoon service (13:15-14:00). We have prayer meetings on Wednesday (18:00-19:00). Bible studies are held on Fridays. We distribute Christian literatures and books on healthy lifestyle. Also health seminars are conducted and supplemented by outdoor activities. Please see our calendar for dates of all the activities.

Aktivity

Scházíme se každou sobotu. Sobotní bohoslužby: 9:30 – 10:30 hod. – studium Bible (sobotní škola) 10:45 – 12:00 hod. – bohoslužba (kázání Božího slova, zpěv písní, modlitby) - nacvik zpěvu – nácvik písní (probíhá před začátkem odpolední bohoslužby) 13:15 - 14:00 hod. – odpolední bohoslužba. Středeční modlitební skupina – 18:00 – 19:00 hod. Páteční studium Bible. Nabízíme křesťanskou literaturu a knihy zaměřené na zdravý životní styl. Součástí přednášek – zdravého životního stylu – jsou také outdoorové aktivity (výlety, sport, atd.) Bližší informace naleznete v kalendáři.